Kdy přijde jaro?

Podle čeho poznáte, že přichází jaro vy?

Pro mě to je ptačí zpěv od brzkých ranních hodin. Vnímám je jako vítače jara ač je mnohdy teprve konec února a všichni víme, že do skutečně teplých dní je ještě spousta času. Tito ptáčci jsou pro mě prvními posly jara, které jinde v přírodě ještě spí.

Ranní zpěv i mě opět probouzí k životu z ospalé zimy. Střídání období vnímáme jako samozřejmé, ale v jiných částech planety tomu tak není. Mnohde mají mnohem více té zimy a nebo toho tepla. Jen v mírném pásu se nám stejnoměrně střídají roční období, podobně jako období v lidském životě. Važme si tohoto cyklu, který nás učí vytrvalosti a pokoře.

Na jaře se vše budí k životu, rodí se mláďata a my se staráme o své zahrady. Tato píle nám v dalších ročních dobách přináší ovoce a také zásoby na zimu.

Bez tuhé zimy, ledového sněhu a třeskutých mrazů bychom si nevážili dostatečně jarních paprsků, pestrých květin a ptačího zpěvu.

Děkuji za oblast, ve které mohu žít.

jaro a květiny
jaro na stole